האנימיסטית של בורולק

מבט מבעד לגריד הקרמיקה אל בדי הג'קרד והטבילות. תמונה ראשית

גדרות הסימון וענפי עץ הערמון, אדום דם-הפר ומכלאות המרעה, הג'קארד מטילבורג והקשר לקום דה גרסון. סיור אחרון בתערוכת האחים בורולק רגע לפני נעילתה

גדרות הסימון וענפי עץ הערמון, אדום דם-הפר ומכלאות החיות במרעה, הג'קארד מטילבורג והקשר לקום דה גרסון. סיור אחרון בתערוכת האחים בורולק רגע לפני נעילתה

המשיכו לקרוא