יום, לילה ועיר

24, התערוכה של אריה ברקוביץ

את האובייקטים הפיסוליים שהוא יוצר ממשיל אריה ברקוביץ' לבנייני העיר הגדולה, ואת יחסי הגומלין ביניהם הוא מקביל למרחב הציבורי. 24, תערוכה חדשה ב"מקום לאמנות"

את האובייקטים הפיסוליים שהוא יוצר ממשיל אריה ברקוביץ' לבנייני העיר הגדולה, ואת יחסי הגומלין ביניהם הוא מקביל למרחב הציבורי. 24, תערוכה חדשה ב"מקום לאמנות"

המשיכו לקרוא