כבר נושרים העלים

- Reversed Volumes Leaves

הקעריות שעיצבו לפני ארבע שנים כתבנית נגטיב של ירקות מיקמו את הסטודיו הווינאי מישר'טרקסלר בשורה הראשונה של מעצבים צעירים ומבטיחים. מאז הם הספיקו הרבה, ועכשיו תור צלחות העלים

הקעריות שעיצבו לפני ארבע שנים כתבנית נגטיב של ירקות ופירות נחרטו בזיכרון הקולקטיבי של עולם העיצוב החוקר ומיקמו את הסטודיו הווינאי מישר'טקסלר בשורה הראשונה של מעצבים צעירים ומבטיחים. מאז הם הספיקו הרבה, ועכשיו תור צלחות העלים

המשיכו לקרוא