אל תשכחיני

Tailored Vases

את הסרוויס הרוסי העדין, למשל, הם יצקו בבטון. העבודות של נועם דובר ומיכל צדרבאום שואלות, חוקרות, מבקרות, מפתיעות וכן... גם פואטיות. בשבוע הבא יציגו ב"עיצוב טרי", ויש למה לחכות

את הסרוויס הרוסי העדין, למשל, הם יצקו בבטון. העבודות של נועם דובר ומיכל צדרבאום שואלות, חוקרות, מבקרות, מפתיעות וכן… גם פואטיות. בשבוע הבא יציגו ב"עיצוב טרי", ויש למה לחכות

המשיכו לקרוא